The Core of Sarawak Pepper

KEPENUDI nengah jalai tu maia taun 2016 suba. Maia nya agi jalai batu tang diatu udah di tar magang ari Nanga Linsom, Layar datai ngagai Teguyu, Spak dibaruh Fasa 1 projek tu.

Rindu meda kiba kanan jalai tu alai orang bekebun lada taja menua tu balat bebukit. Sigi patut diberi tabi puji ngagai semua sida ke bekebun lada, bekebun sawit ba menua tu. Taja pedis tang ati sida iya ulih dipeda kitai kering.

Nya alai pengawa ngaga infrastruktur jalai raya mesti terus dikemeratka perintah laban nya aja chara rayat ulih ngepunka pengawa pemansang ba menua sida.

Nadai jalai raya ke manah, semua pemansang sigi lubah deka datai ba menua kitai.

Tahniah GPS, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri KKLW enggau Sapit Menteri KKLW Alexander Nanta Linggi maia nya suba, Tan Sri Alfred Jabu, Sapit Menteri MYSED Dato Gerald Rentap Jabu, bala agensi perintah sereta semua bala KMKK ke udah nyukung pengawa pemansang tu lalu patut ka chunto bala ari sitak sereta menua bukai.

Enti kitai kering nyukung ketuai kitai, semua pengawa deka nyamai agi diaduka sida iya. Ke untung – KITAI!

Direction:
Nanga Linsom: https://goo.gl/maps/4RfsM8susGNX5V6y9
Teguyu, Spak: https://goo.gl/maps/MgKjcvEB137PbWGN9

Recreational spots:
Sungai Linsom: https://goo.gl/maps/AxVEkXTJzbbkxTq68
Sungai Nyelutong: https://goo.gl/maps/CAbvhQa5FwwfokLTA

Jalan Penom/Ulu Bayor/Danau

SOKONGAN PADU dan kerejasama erat daripada rakyat telah berjaya membawa banyak pembangunan infrastruktur ke DUN Bukit Saban dan Parlimen Betong.

Jalan dari rumah panjang Penom ke rumah panjang Ulu Bayor ini adalah satu bukti nyata hasil daripada sokongan, kerejasama dan perancangan pelan pembangunan rapi yang telah berjaya dilaksanakan oleh para pemimpin dan kerajaan di kawasan DUN Bukit Saban.

Dengan pembangunan jalan raya seperti ini, maka iya akan membuka lebih banyak peluang ekonomi seperti aktiviti pertanian, ekopelancongan, kotej dan kraftangan kepada masyarakat di rumah panjang sekitar jalan itu.

Tahniah warga DUN N.37 Bukit Saban!

Penom Longhouse

RUMAH PANJAI PENOM siti ari rumah panjai asal Iban ti digaga ari tebelian ba taun 1926 suba betuaika niang Tr. Libau anak Penghulu Garan.

Bepun ari 16 pintu lebuh maya keterubah ngentak suba, diatu udah mansang nyadi 21 pintu bilik.

Palan rumah panjai Penom tu digaga ba entara dua iti bukit ti diberi nama Bukit Sepindah enggau Bukit Gelong Gundai.

Rumah panjai Penom udah disambung ngagai Jalai Raya Pan Borneo nengah jalai Ulu Paku enggau Jalai Penom/UluBayor/Danau ke benung digaga diatu.

Sepenembu pengawa ngaga jalai baru tu, rayat di Penom deka ngasaika maioh agi peluang ekonomi ari pengawa betanam betupi, aktiviti dagang temuai, agropelancongan sereta industri kotej enggau kraftangan.

Penom pan agi ngemuan maioh pun kayu tuai sereta ulih mansutka asil ari dagang karbon dudi hari ila.

Mayuh pemansang udah digaga baka jalai, alai parking kerita, tanju baru, skim tagang sereta maioh agi projek RTP ke bukai.

Kitai sama arapka nembiak rebak baru anang enggai begulai enggau perintah dalam pengawa ngemansangka Penom ngambika menua tu ulih nyadi chunto ngagai menua sereta rumah panjai ke bukai.