Jalan Penom/Ulu Bayor/Danau

SOKONGAN PADU dan kerejasama erat daripada rakyat telah berjaya membawa banyak pembangunan infrastruktur ke DUN Bukit Saban dan Parlimen Betong.

Jalan dari rumah panjang Penom ke rumah panjang Ulu Bayor ini adalah satu bukti nyata hasil daripada sokongan, kerejasama dan perancangan pelan pembangunan rapi yang telah berjaya dilaksanakan oleh para pemimpin dan kerajaan di kawasan DUN Bukit Saban.

Dengan pembangunan jalan raya seperti ini, maka iya akan membuka lebih banyak peluang ekonomi seperti aktiviti pertanian, ekopelancongan, kotej dan kraftangan kepada masyarakat di rumah panjang sekitar jalan itu.

Tahniah warga DUN N.37 Bukit Saban!

Penom Longhouse

RUMAH PANJAI PENOM siti ari rumah panjai asal Iban ti digaga ari tebelian ba taun 1926 suba betuaika niang Tr. Libau anak Penghulu Garan.

Bepun ari 16 pintu lebuh maya keterubah ngentak suba, diatu udah mansang nyadi 21 pintu bilik.

Palan rumah panjai Penom tu digaga ba entara dua iti bukit ti diberi nama Bukit Sepindah enggau Bukit Gelong Gundai.

Rumah panjai Penom udah disambung ngagai Jalai Raya Pan Borneo nengah jalai Ulu Paku enggau Jalai Penom/UluBayor/Danau ke benung digaga diatu.

Sepenembu pengawa ngaga jalai baru tu, rayat di Penom deka ngasaika maioh agi peluang ekonomi ari pengawa betanam betupi, aktiviti dagang temuai, agropelancongan sereta industri kotej enggau kraftangan.

Penom pan agi ngemuan maioh pun kayu tuai sereta ulih mansutka asil ari dagang karbon dudi hari ila.

Mayuh pemansang udah digaga baka jalai, alai parking kerita, tanju baru, skim tagang sereta maioh agi projek RTP ke bukai.

Kitai sama arapka nembiak rebak baru anang enggai begulai enggau perintah dalam pengawa ngemansangka Penom ngambika menua tu ulih nyadi chunto ngagai menua sereta rumah panjai ke bukai.

Nanga Pek Longhouse

SUKUNG KE TEGAP NGAGAI PERINTAH MAI MAYUH PEMANSANG NGAGAI NANGA PEK

RUMAH PANJAI NANGA PEK tu keterubah dientak sebedau perang dunia kedua suba. Taja nadai haribulan ke nyemetak, rumah panjai asal sida bisi 14 pintu sereta digaga ngena kayu tebelian nyengkaum atap perabung ke digaga ari kayu teras.

Dalam taun 2012 sida belabuh berumah baru 24 pintu lalu langkar rumah digaga ari seratus peratus konkrit sereta beringkat.

Rumah panjai baru sida tembu dalam taun 2014, ngujung ke pemindah sida kena 5hb Julai 2014 nyentuk ke 31hb Ogos 2014. 

Dianggarka 160 iku peranak menua tu, lalu mayuh sida iya gawa perintah, kompeni, sereta gawa diri empu ba mengeri serata Sarawak. 

Ari penyampau nya lebih kurang 30 iku ke endang mendam, nguan rumah, 70 peratus ari nya sida nya udah lunggar umur ti rata-rata pengawa bekebun.

Peranak dimenua tu mega sama bela ngasai bantu ari perintah enggau projek-projek ari ADUN baka: 

1. Tapak Rumah Panjai baru udah udah digaga nengah Projek Mit Menua Pesisir (MRP) sepanyampau RM150,00.00;

2. Bantu bebelika kereban berumah rumah baru baka jubin lantai;

3. Bantu perengka guna baka kipas siling (2 unit setiap pintu), tangki jamban (seunit setiap pintu);

4. Projek jalai semin ari mua enggau belakang rumah;

5. Projek nyemin parit belakang rumah; sereta

6. Projek ngaga tekat pengadang tanah runtuh (gabion wall).

Kredit info: Tr Unjie Anak Guang, Nanga Pek