Penom Longhouse

RUMAH PANJAI PENOM siti ari rumah panjai asal Iban ti digaga ari tebelian ba taun 1926 suba betuaika niang Tr. Libau anak Penghulu Garan.

Bepun ari 16 pintu lebuh maya keterubah ngentak suba, diatu udah mansang nyadi 21 pintu bilik.

Palan rumah panjai Penom tu digaga ba entara dua iti bukit ti diberi nama Bukit Sepindah enggau Bukit Gelong Gundai.

Rumah panjai Penom udah disambung ngagai Jalai Raya Pan Borneo nengah jalai Ulu Paku enggau Jalai Penom/UluBayor/Danau ke benung digaga diatu.

Sepenembu pengawa ngaga jalai baru tu, rayat di Penom deka ngasaika maioh agi peluang ekonomi ari pengawa betanam betupi, aktiviti dagang temuai, agropelancongan sereta industri kotej enggau kraftangan.

Penom pan agi ngemuan maioh pun kayu tuai sereta ulih mansutka asil ari dagang karbon dudi hari ila.

Mayuh pemansang udah digaga baka jalai, alai parking kerita, tanju baru, skim tagang sereta maioh agi projek RTP ke bukai.

Kitai sama arapka nembiak rebak baru anang enggai begulai enggau perintah dalam pengawa ngemansangka Penom ngambika menua tu ulih nyadi chunto ngagai menua sereta rumah panjai ke bukai.

Leave a Reply