Jalan Penom/Ulu Bayor/Danau

SOKONGAN PADU dan kerejasama erat daripada rakyat telah berjaya membawa banyak pembangunan infrastruktur ke DUN Bukit Saban dan Parlimen Betong.

Jalan dari rumah panjang Penom ke rumah panjang Ulu Bayor ini adalah satu bukti nyata hasil daripada sokongan, kerejasama dan perancangan pelan pembangunan rapi yang telah berjaya dilaksanakan oleh para pemimpin dan kerajaan di kawasan DUN Bukit Saban.

Dengan pembangunan jalan raya seperti ini, maka iya akan membuka lebih banyak peluang ekonomi seperti aktiviti pertanian, ekopelancongan, kotej dan kraftangan kepada masyarakat di rumah panjang sekitar jalan itu.

Tahniah warga DUN N.37 Bukit Saban!

Leave a Reply