Orang bumai padi SRI Ba’ Kelalan gagit ngetau asil padi keterubah

Pengarang enggau ngetau padi SRI Ba’ Kelalan

Dikarang: Sudan Ajang

Sepenyampau 11 orang bumai berau Adan di Long Langai, Ba’ Kelalan kemari gagit amat ngetau asil padi keterubah ti ditanam ngena chara betanam padi organik dikelala ngena nama Sistem Intensifikasi Padi (SRI).

SRI siti chara nanam padi ti dikena nambahka asil padi mungkur aktiviti nyendiaka tegalan, benih, betambak, ngesum, entali ai, ngintu enggau nyaga penyakit ngena chara organik.

Baru Agong, 68, antara orang bumai berasai lantang amat meda asil ketau keterubah kenyau ari chara SRI tu berengkah dipejalai dalam taun 2014 sereta dikemeran ba Long Langai dalam taun 2018.

“Aku berasai lantang amat pagi tu laban tangkai lebat amat enggau leka ti kuning. Padi mega tumbuh galak,” ku iya lebuh dikerandau Utusan Borneo ba Long Langai ditu kemari.

Baru udah lama bumai ngena rachun madahka iya deka seruran ngemeranka chara SRI ungkup bumai padi Adan dudi hari.

“Taja chara tu mayuh agi likuh pengawa laban padi begunaka intu, tang aku tepantup ati,” ku iya.

Pengempu umai SRI, Harrison Thadem Sakai, 35, madahka pemanah nyata dipeda chara SRI iya nya asil ketau nambah dibanding chara bumai ngelama tu.

“Taun tu aku mujur ngetau tujuh guni padi SRI dibanding taun nyin tadi semina empat guni aja. Taja bisi kena penyakit, tang asil diketau tetap mayuh.

“Pia mega nengah chara tu aku ulih belajar nagang keruga tekuyung enggau ngaga sum organik dikena ngulihka padi ti manah lalu mansutka tangkai ti galak,” ku Harrison.

Projek pemungkal bumai padi SRI tu dipejalaika Tabung Jelu Siga Sedunya (WWF) Malaysia nengah agih belanja RM1.5 juta ari CIMB Islamic Bank Berhad (CIMB Islamic).

Di Sarawak, nya dipejalai ba Ba’Kelalan enggau Long Semadoh pengelama tiga taun berengkah ari 2017 nyentuk 2019 enggau semua penyampau agih belanja manggai RM600,000.

Chara bumai padi SRI berengkah dibai Opis Betanam Betupi Sarawak (JPS) dalam taun 2014 di Long Rusu, Ba’Kelalan ngaul lima iku orang bumai ti ngulu program ‘ ujian petak’ ari baruh Palan Pansik Betanam Betupi.

Raban WWF Malaysia enggau CIMB Islamic melanja pesereta ngambika ngulu program JPS nyengkaum pejalai ngelawa SRI Lovely Farm di Sik, Kedah belajarka teori enggau pekara teknikal SRI.

Dalam taun 2017, bumai SRI dikerembai ngagai kampung Long Langai ngaul 11 iku orang bumai ti komited ngemujurka projek tu.

Felow Institut Pengurusan Bencana Universiti Utara Malaysia (UUM), Zakaria Kamantasha madah ba Ba’ Kelalan padi ti ditanam ngena chara bahan kimia semina ulih mansutka asil urung 12 tangkai padi dibanding chara SRI 50 nyentuk 80 tangkai padi segempung.

“Tu rikod ti manah. Raban bumai ba Long Langai nemu pekara tu lalu bagas ngena chara bumai ke meruan t ngemeranka bumai manahka rampa menua.

Pemesai Program Pelajar enggau Kaul Komuniti Kanan WWF- Malaysia Alicia Ng madah, raban bumai ba Long Langai ngepunka pengawa bumai dalam bulan Julai 2018.

“Nengah chara tu, kita ngarapka iya ulih mantu nambahka penatai pemis raban bumai enggau komoditi menua tu kelebih ag ba Ba’Kelalan nengah chara organik,” ku iya.

Ku Ng nambah, ngemeranka betanam betupi organik beguna amat dikena ngintu rampa menua asal ngeling Ba’Kelalan laban tu nyad sebagi ari kandang Taman Negara Pulong Tau.

Sama datai ketuai kampung (KK) Long Langai Matius Padan enggau peranak ari beberapa genturung pendiau ngelingi Long Langai – Utusan Borneo

Gambar asal ari Sudan Ajang

Leave a Reply