Ensera Telu Baya

Nyadi skali agi tumu pagi Pelandok bejalai ngiga pemakai. Kira sa-jam iya udah bejalai ngejang ke rumah, iya pan datai ba paya madang melai bechampur enggau madang buan. Pagi nya Apai Tuai Laut benama Dullah endang udah dulu datai dia. Pengawa Dullah nebas paya nya endor bumai.

Pelandok, laban ke nyau lapar, tetengok bendar ka buah buan. Deka iya mansang takut ka Dullah. Lama iya berunding ngiga jalai ngulih ka buah buan. Buah buan endang pemakai Pelandok. Enda lama udah nya, iya pan lalu mansang bejalai begadai-gadai ngagai madang buan. Seninjik bendar, laban Dullah ke bendar ngasak kadiri nebas, enda meda iya.

Udah Pelandok nyau kenyang ngulam buah buan, iya pan lalu mulai ka diri ka rumah. Tang tak enda mukai-mukai, leboh iya agi dirantu jalai iya lalu tekenyit besatup enggau baya indu siko. Dia baya tak lalu nekan ka Pelandok makai telu iya ba madang melai ke udah ditebas Dullah. Nama agi deh, telu baya nyau abis tekusai, lalu pelanting kiba kanan kena pantap Dullah. Tang kabuah baya nekan ka Pelandok makai telu iya, laban iya bisi meda bekau tunjing kaki Pelandok sebelahnya dia.

Pedis bendar ati baya ngagai Pelandok. Iya endang ngengkang bendar ngumbai siko nya makai telu iya.

“Aku nadai makai telu nuan,” ko Pelandok.

“Anang bula nuan,” ko Baya. “Uji abas kin, nadai bekau utai bukai din, tak bekau nuan magang. Nya alai nadai orang bukai endang sigi nuan makai telu aku.” Ko Baya.

“Nadai!” ko Pelandok.

“Bisi!” ko Baya.

Nyau ka-puas seduai udah bebelit ka jako, tak angkat indu Baya lalu nerekam Pelandok. Tang laban Pelandok bangat sikar serta jampat, lalu mengkechit ngagai lebak spiak kin. Seninjik bendar salah. Datai di lebak Pelandok pan lalu nyakap Baya.

“Kami bansa Pelandok enda takut ke kita Baya enti di darat. Tak sebarang pengawa bai kita,” ko Pelandok dia.

Iya lalu ngentak ka kaki, ngering diri nyakap Pelandok.

“Anang banggar-banggar ngapa.” Ko Baya. “Gamal ke baka nuan nya, enda chukop telan aku segala. Enti nuan keras ngumbai diri nadai makai telu aku, manah tua bebatak tali, nya baru temu sapa bula, awak ka sama meda pengering pangan diri,” ko Indu Baya.

Udah nya Pelandok lalu nyanggup bebatak tali ngelaban baya. “Gamal nuan amat besai, tang untak nuan mit,” ko puchau Pelandok. Pelandok lalu minta timpoh tiga hari, baru bebatak tali.

Udah nya Pelandok lalu mulai ka diri ka rumah, ngiga akal dikena ngelaban baya. Datai dirumah, iya lalu nudok ke diri. Enda lama udah nya iya lalu ngangau ke Tekura.

“Oh Sambi” ko iya. “Mati aku tu Sambi, di bai indu Baya bebatak tali, laban aku enggai disangka iya makai telu iya ba madang melai ba tebas umai laut Dullah din tadi.” Ko Pelandok nganu Tekura.

“Oh Sambi,” ko Tekura nyaut. “Anang tusah ati nuan Sambi. Tu aku agi bedau ditu nulong nuan. Nya meh utai ke dilaban kitai, utai ke baka Baya Indu nya.”

“Nama runding nuan deh Sambi?” ko Pelandok.

“Nadai runding bukai tu Sambi.” Ko Tekura. “Leboh seduai bebatak tali ila, aku nulong nuan nanchang ka ujong tali nuan ngagai batang bandir nyior. Ukai Baya Indu nya meda deh Sambi, enti iya udah dalam ai din,” ko Tekura madah ngagai Pelandok.

Udah chukop timpoh tiga hari, Indu Baya pan datai ngagai pengkalan laut, ke endor seduai iya Pelandok deka bebatak tali. Datai iya dia lalu enda chachamang lalu ngangau ka Pelandok.

“Kati nuan udah datai Sambi Pelandok?” ko iya.

“Aku tu Punggal,” ko Pelandok, “Dulu mimit datai ari nuan. Tak baru badu ngeruku aku tu,” ko iya nyaut Baya.

“Nya alai,” ko Indu Baya, “pagitu tua endang bebatak tali, laban endang udah samaia suba.”

“Au meh Punggal,” ko Pelandok. “Ti nuan nadai datai tadi endang deka madah ka nuan kin aku tadi. Kitai ga sama udah semaia enda tau bula skali-kali ke semaia kitai nya suba.”

Udah nya seduai lalu sama berunding ngiga orang diasoh nyadi Hakim ke pengawa ti deka belaban bebatak tali. Meda tudah Tekura bisi kaya-kaya semak dia, Baya lalu minta Tekura nyadi Hakim seduai.

Pekandok lalu lantang bendar ati ninga Baya munyi nya, laban seduai iya Tekura endang udah bejurai ka utai nya. Baya lalu ngangau ke Tekura ngasoh iya pansut ari iya ke dudok dugau-dugau. Tekura lalu ngaga diri tekenyit ninga penginggar nyawa Indu Baya ti ngangau ka iya. Tekura kamaia nya lalu ringkap-ringkap tudah tuai mansang kia.

Udah nya Tekura lalu ngator adan endor seduai ti deka bebatak. Seduai diasoh Tekura siko, ari tebing lalu siko ari dalam ai. Iya ke ari tebing nya Pelandok, lalu Indu Baya ari dalam ai.

“Enti kaki baya udah datai didarat reti nya baya alah. Pelandok, enti spiak kaki iya udah terejun ka ai, reti nya Pelandok alah, lalu Baya meh menang. Seduai enda tau ngakal pangan. Aku ke nyadi Hakim tu tau didarat lalu tau mega ka dalam ai kin kai,” ko Tekura.

Udah nya Pelandok lalu diasoh iya ari tebing, Baya lalu diasoh iya terejun ka dalam ai. Udah nya baru Tekura lalu terejun ka ai nganjong tali ngagai Baya. Pansut ari dalam ai, iya lalu nganjong putting tali ngagai Pelandok ke didarat. Dia seduai Pelandok lalu sama besaup nanchang ka putting tali ngagai batang nyior ke enda jaoh ari endor nya. Pelandok pan lalu dudok ngelulu ka diri matak tali.

Tembu Hakim Tekura ke nerang ka adat, lalu ngatur seduai ti deka bebatak, Tekura lalu mansang ngagai tengah tali. Dia iya lalu ngasoh Baya seduai Pelandok lalu sama sedia. Udah seduai iya sedia Tekura lalu niap sa! Dua! Tiga, batak!” Ko Tuan Hakim Tekura.

Udah nya Baya pan lalu matak penapat-inat. Peda ai nyau bebual serta nyau besimpor kiba kanan laban iko Baya. Batak iya enda ga olih. Empa pemendar iya ka matak baka ke deka terengkah ditanah kenu puchok nyior. Batak iya baru enda ga olih tarit, asai ke matak chagak bedil besi. Tarit Baya, enda ga olih tarit, asai ke narit Bukit Tuchong Sebangki. Nyadi Pelandok tu nyau abis rebah kiba-kanan ditaban ka tali ti ditarit Baya. Nyau spagi-pagi, sahari-ari Baya matak tali, enda ga olih. Insak Baya kenu nyau enda olih ensing ke agi nyau lilih ka diri ari lubang idong. Lior nyau bepupu pansut ari nyawa. Nyau ke lama ai mata Baya nyau renjai-renjai laboh ari mata. Tudah Sambi Pelandok nama agi tau nyau dugau-dugau dudok ngelulu ka diri nan ke tali, ngila ka Baya matak pun nyior.

Tak enda berasai, Baya lalu ngelengka ka tali. Iya lalu niki ka pantai nyengok tudah Pelandok, meda tudah Pelandok bebendar agi ga ngelulu ka diri matak tali. Baya tu tu tadi lalu meradai ba pantai dia, nat ka pengelelak diri. Udah nya Pelandok lalu ngetu, meda Baya udah ngetu matak tali. Meda tak lama Pelandok seduai Indu Baya udah nadai agi bebatak nya baru Tuan Hakim Tekura ngansak ngagai tengah tali.

Meda seduai lama udah ngetu bebatak, dia Tuan Hakim Tekura lalu nanya seduai iya. “Kati seduai agi deka bebatak?” ko iya.

“Aku tu nadai maioh jako, barang bai Punggal Baya nya,” ko Pelandok nyaut. Ngenong Baya ninga jako Pelandok munyi nya, laban iya empu nadai tulang dianjong agi.

Meda bakanya, Hakim Tekura bejako baru, ko iya. “Ba pemutus pechara seduai ti udah bebatak sahari-hari tu baka tu. Seduai sama kering sama enda tentu talah ka pangan, tang laban nuan Baya udah ngindik darat, nya alai nuan alah,” ko Tekura. Ari diatu nuan enda tau nyangka Pelandok enchuri telu nuan agi. “Amat meh telu nuan, ti munyi ko Pelandok dikachau Laut Dullah. Nya orang ke bumai ba tanah nya dia. Penyalah endang enggi nuan empu, laban betelu ba tanah Laut Dullah.

“Lapa deh” ko Pelandok, “bedau nemu pengering kami Pelandok nuan Punggal,” ko iya nganu Baya. “Ba ati aku sahari da tua agi bebatak nya baru puas. Pengering kita Baya lalu nadai endor aku nguji ka pengagah tulang,” ko Pelandok.

Angkat Pelandok ari iya ke dudok ninga ke pemutus pechara lalu ngaga diri baka ke deka narit tali nya baru ba moa Baya. Tudah Baya tak samina besap-besap leka mata. Ati iya malu bendar. Baya lalu ngelantar terejun ka ai nat ka urat nyau asai ti enda betampong agi udah bekau bebatak tali ngelaban Pelandok.

Abis

Leave a Reply

%d bloggers like this: