Ensera Numpit Bandir Tapang

Nyadi skali kenu ko sida niang Ini kalia, Gajah sida Badak baum ba pulau tanah siti. Nyadi ba pulau nya tumbuh kayu ka bebesai baka tekam, keladam enggau madang tapang. Bandir tapang maioh agi ke nyau ka baka dinding empa pemesai.

Nyadi seduai baum laban deka muka pengerami mimit, serambi ka dikena ngingat ke pengelama seduai ke udah bepangan enda belaya agi. Tembu seduai ke baum, seduai lalu ngiga maioh macham utai ke nyamai-nyamai diempa, baka buah sebelah kampong enggau buah bukai semak kampong melayu.

Udah nya seduai lalu ngambi buah nyiur enda jauh ari kampong melayu enda jauh ari tebing tasik. Ko seduai buah nyiur kena ngupah sapa orang tetumbit ke bandir tapang sereta lalu tekebus ka iya. Nyadi endor bandir tapang tu enda jauh ari seduai ti deka muka pengerami nya.

Seninjik bendar leboh nya mega, Pelandok pan datai ngagai seduai kia. Nama agi deh Pelandok tu endang orang pintar.

“Apu! Nama utai dikerja seduai ditu deh sambi?” ko Pelandok nanya seduai.

Dia Gajah seduai Badak lalu nusoi samoa leka aum seduai ti deka muka pengerami mimit ngagai Pelandok. Dilah Pelandok seruran kelur-kelur serta tuchum legup ninga berita seduai. Gajah seduai Badak lalu ngasoh Pelandok nesau samoa jelu dalam kampong ngasoh sama datai ngagai pengerami nya. Pelandok lalu madah ke pengaga ati diri ninga berita nya, lalu iya pan lalu nyanggup betesau sebelah menoa nya dia.

Udah nya Pelandok lalu mupok madah ke Sambi Tekura ti endang sulu iya. Seduai iya baum lemai nya. Leboh seduai ti baum tu tadi dia Pelandok lalu tulih ke runding enggau akal ti manah.

“Sambi,” ko iya nganu Tekura. Pala Tekura lalu enchekol mimit mending ka jako Pelandok. “Manah nuan ngambi buor ba sida Baginda Rajah Landak.”

“Eh! Kapa guna nya Sambi?” ko Tekura nanya.

“Anang guai nanya dulu,” ko Pelandok. “Lagi nuan nemu, ti aku madah ka nuan.

Udah nya lalu nyau meh tudah Tekura tu tadi ringkap-ringkap mansang ngambi buor ngagai rumah Baginda Rajah Landak. Nyau kelama datai tudah Tekura mai buor ngagai Pelandok. Mai buor nya seduai lalu mansang ngagai pun tapang ke deka alai orng bepekit numbit bandir pagi siti. Datai dia, seduai lalu berengkah ngebur bandir tapang ke enda jauh ari endor Gajah seduai Badak ke deka muka pengerami. Nyadi seduai ke ngebuor bandir tapang endang semalam-malam nya. Udah tembu seduai ngebur bandir tapang nya seduai lalu ngadu ke lubang abi buor nya manah-manah, isi ke seduai abok buor ke dalam lubang mimit awak ke orang enda ngelala bekau buor seduai iya.

Pagi hari siti Pelandok lalu berengkah nesau samoa orang datai ngagai pengerami ti dibuka Gajah seduai Badak. Samoa jelu ti enggau iya betemu diasoh iya sampal datai magang. Iya bejalai sepagi-pagi nya, bukit diturun bukit ditiki, sungai diulu, sungai di ili, laban enggai ke samoa jelu enda enggau ngabang pengerami Gajah seduai Badak.

Iya meh samoa jelu udah abis kena tesau iya lalu pulai baru. Kira nyau tarik mata panas, samoa jelu pan nyau udah datai magang. Leboh bala jelu sama udah terentak datai, dia Gajah seduai Badak lalu bejako enggau bala jelu madah ka kabuah seduai ke muka pengerami nya. Badu Gajah seduai Badak nusoi kabuah diri ke ngaga pengerami, bala jelu maioh pan berengkah serta belabuh makai enggau ngirup. Udah kemas makai enggau ngirup, dia Gajah seduai Badak lalu madah ngagai orang maioh pasal sida ke deka bepekit numbit bandir tapang .

Ko seduai iya, sebarang sapa bagi kitai tekebus ka bandir tapang nya lagi, deka diberi upah buah nyiur.

Ninga nya, nama agi deh bala jelu ke bebesai, nyau bechakap dia. Nya meh tudah Pelandok seduai Tekura nyau abis deka kena indik bala sida ke bebesai. Nyau pedis ati seduai ensepi diri bangat digaga orang baka nya. Udah nya lalu bejako Pelandok.

“Anang bangat bechakap ngudu nya kita,’ ko iya. “Enti ka, ti bangat ngumbai diri kering tak tumbit meh bandir tapang nya ulih kita. Enda nyamai bendar tak nyau besap-besap abis ka kena indik kita.” Ko iya.

Ninga jako Pelandok munyi nya, lalu angkat Gajah nguji numbit bandir tapang. Tumbit Gajah dia nyau temegum-temugum bandir tapang laban kaki Gajah, daun nyau besepur laboh laban renyang puchok tapang ditumbit Gajah, tang bandir enda bumbus, samina kulit ngeliti mimit. Suah Gajah nguji deka mumbus ke bandir tapang, nyau macham-macham chara iya, tang tak enda olih iya.

Samoa jelu, lebih agi sida ke besai sama bela nguji numbit bandir nya magang tang siko pan nadai meh tulih deka ngebus ka bandir tapang nya. Nyau abis samoa jelu bela nguji deka numbit serta mumbus ka bandir tapang, tang enda olih magang.

Nyau kelama, nya baru Pelandok angkat junok-junok. “Au! Enda olih kita meh nya,” ko iya. “Uji lak ka kami duai sambi Tekura nguji ka pengering diri.”

Bala samoa jelu ninga jako Pelandok munyi nya, lalu baka rakah ketawa. Bisi nyau pegari kentut bai ketawa. Gamal ke mesai nya deka nguji numbit bandir tapang. Deh kami ke besai serta kering agi enda tebumbus ka iya.” Ko jelu bukai bejako.

“Anang guai bejako munyi nya meh samoa kita. Ni kita nemu nasit siko. Gamal kita amat besai, tang keda enda kita biak agi ari aku deh,” ko Tekura. “Pengering enggau penggemit gamal enda tau ka banding. Bah! Sambi, tumbit bandir tu ulih tua,” ko Tekura nganu Pelandok.

Lama Pelandok enda nyaut iya. Iya tembu neranting ka anak buah isi iya, lalu mulut iya tembu kulap-kulap baka ke muchau ka menserum iya. Nyau kalama iya ke udah ngering ke isi diri, serta mulut pan lama ga udah kulap-kulap, nya baru iya madah ke diri deka belabuh numbit bandir tapang nya. Dia seduai lalu ba-bah sereta numbit bandir tapang nya. Peda tak sama tembus ari spiak kaki seduai. Tak nyau besebun seku bandir tapang kena rejang kaki Pelandok. Udah nya seduai sama narit kaki seduai.

Meda utai baka nya, ngenong samoa bala jelu ti bisi datai ngagai pengerami nya. Nadai siko sida sangka ka Pelandok seduai Tekura tekebus ke bandir tapang nya. Sida iran bebdar ati meda pengemit gamal seduai ti ulih mumbus ke bandir tapang. Pedis bendar ati sida Gajah, Badak enggau jelu besai bukai, tang deka sida ngayan ka pemedis ati diri, nyau takut ga sida udah meda pengering Pelandok seduai Tekura.

Nyadi Pelandok seduai Tekura, sama gaga bendar ensepi diri tetembus ka bandir tapang nya. Dia seduai engkechit kiba kanan sabelah nya dia. Pelandok lalu ngetis-ngetis ka kaki diri ngerawis tanah sebelah nya dia. Baka ke agi deka numbit bandir nya baru, kenu ko gamal iya dipeda jelu bukai.
 
Nyau udah puas seduai ke ngayan ke pengaga ati diri ti udah menang bepekit numbit bandir, nya baru seduai nerima upah buah nyiur, upah seduai ke tanda pengering seduai ke udah olih mumbus ke bandir tapang, ti enda olih dikereja jelu bukai. Gaga amat seduai, lebih agi leboh seduai ninga jako puji orang maioh. Tembu nya, samoa bala jelu mupok mulai ka diri magang, tang lalu enda nemu diri udah alah laban akal Pelandok seduai Tekura.

Abis.

Leave a Reply

%d bloggers like this: